får tolykkegård

Elsk EU

Når man, som Tolykkegård, modtager økologisk arealtilskud i EU, skal man ifølge reglerne have følgende på sin hjemmeside:

  • En kort beskrivelse af formålet med ordningen og resultatet af tilskuddet
  • EUs logo
  • Teksten: ”Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne”.

Det havde jeg fortrængt. Heldigvis er der ansat årvågne personer i NaturErhvervstyrelsen, der jævnligt gennemlæser internettet og kontrollerer. at landmænd overholder loven. Så jeg har fået et venligt brev, der forklarer hvad jeg skal gøre, for ikke at få nedsat min udbetaling:

EU EU

Som den lovlydige bondemand jeg nu engang er, gør jeg naturligvis det ønskede.

Sådan ser EU og FVMs logo ud sammen med den krævede tekst:

Og her er den anbefalede tekst, der beskriver formålet med EU-ordningen:

Bedriften har modtaget Økologisk Arealtilskud til at omlægge og drive bedriftens landbrugsarealer økologisk. Formålet med tilskuddet er at øge det økologiske areal i Danmark og derved opnå en række fordele for miljøet og biodiversitet. Tilskuddet har medført, at bedriften har været i stand til at opretholde en økologisk jordbrugsproduktion på bedriftens landbrugsarealer og sælge økologisk producerede fødevarer.

Så skulle det får vist være barberet!

UPDATE 8. april 2024: ARRRGHH noget er faldet af min hjemmeside, så billedet var forsvundet. Heldigvis har Landbrugsstyrelsen tilstrækkeligt meget personale ansat, til at afsløre fejlen. Så jeg har fået et venligt brev om at bringe min hjemmeside up-to-date. Det er nu gjort. Verden kan fortsætte.